Activiteiten

In het algemeen.

Kunstkring Heusdine is een “goede plek waar we samen ver-beelden-d – vorm-geven”.

Je kunt genieten van een kameraadschappelijke sfeer in goed uitgeruste ateliers.

In een ongedwongen sfeer is creativiteit pure ontspanning.

Je kunt je steeds verder bekwamen in diverse technieken.

Je leert van en aan elkaar door onderling ervaringen, technieken en ideeën uit te wisselen.

Je groeit, niet alleen door te leren kijken maar ook door je grenzen te durven verleggen.

Alle ateliers bevinden zich op een zelfde locatie, het is belangrijk dat er een soort eensgezindheid, een zekere samenhorigheid en een zeker wij-gevoel bestaat. Men is lid van Kunstkring Heusdine als één geheel en niet apart van één atelier van de kunstkring. Deelnemen aan de activiteiten van een bepaald atelier, mag geen uitsluiting uit andere ateliers tot gevolg hebben.

Activiteiten
Beeldend Atelier
Draai Atelier
Keramiek Atelier
Kunst & Ambacht 
Beeldhouwers Atelier
Teken & Schilders Atelier

Onze ateliers zijn gesloten op de feestdagen (en aanverwanten). Voor het werkingsjaar 09/2023-08/2024

  •       woensdag 1 november 2023 
  •       maandag 25 december 2023
  •       dinsdag 26 december 2023
  •       maandag 1 januari 2024
  •       dinsdag 2 januari 2024     
  •       woensdag 1 mei 2024
  •       donderdag 9 mei 2024
  •       donderdag 15 augustus 2024

Nieuwjaarsreceptie

  • We voorzien een nieuwjaarsreceptie voor onze leden, meestal op een zondagvoormiddag rond eind januari.

Opendeurdagen

Elk jaar stellen we met de 6 ateliers samen onze werken van het aflopende werkjaar tentoon.

Onze tentoonstelling had plaats de laatste 2 weekends van augustus 2023

Lidmaatschap

Een nieuw jaar betekent niet alleen terug aan het werk met ideeën in overvloed maar ook dat wij je vragen om (opnieuw) het lidgeld te betalen.

 ·         Ben je nieuw en geïnteresseerd in onze werking? Kom dan gerust een paar keren langs zonder dat je hoeft te betalen. Weet echter dat onze plaatsen telkens snel volzet geraken.

·         Was je al eerder lid of sta je op onze wachtlijst? Dan krijg je een oproep om jouw lidmaatschap te hernieuwen of om effectief lid te worden. Herlees dan grondig alles na over ons inschrijvingsbeleid en onze ‘voorrangsregels’ in het 5de hoofdstukje van deze informatiebrochure en schrijf je zo snel mogelijk in!

Ons werkjaar 2023-202 start op 2 september 2023

·         180 euro voor de leden die gebruik wensen te maken van de bakovens voor de keramiek;

·         120 euro voor alle andere leden.

Samen op bezoek naar…

Elk atelier stelt zich open voor de leden die aan andere ateliers participeren. Dit kan zowel via intra-murosactiviteiten (door bijvoorbeeld een ‘open atelier’ op te zetten voor de leden die gewoonlijk naar andere ateliers gaan) als via extra-murosactiviteiten (uitstappen en dergelijke). Meer dan in het verleden zal gezocht worden naar vormen van ‘atelier overschrijdende werking’.

Daarom willen we ook in dit nieuwe werkjaar proberen een of meerdere gezamenlijke bezoeken te brengen aan enkele plekken en musea die interessant kunnen zijn voor onze activiteiten in de verschillende ateliers van Kunstkring Heusdine.

Het principe is gelijkaardig als dat voor de organisatie van demo’s en workshops: we plannen dergelijke bezoeken ‘op aanvraag’ of op voorstel van een van de zes ateliers. Zijn er minimum 5 leden die een bezoek wensen én is er iemand bereid om het mee te helpen organiseren, dan zoeken we een datum, gaan na wat de vervoersmogelijkheden zijn (in principe met eigen wagens of openbaar vervoer, want voor een bus hebben we niet zo direct een budget ter beschikking) en laten dat dan in principe weten aan alle leden. Wie initiatief wil nemen stelt best een lid van de raad van bestuur op de hoogte en hangt een briefje uit om gelijkgestemden te zoeken (o.a. leden die het atelier op andere dagen bezoeken). Vanuit de raad van bestuur zullen we initiatiefnemers die zich richten naar alle leden van onze kunstkring zeker ondersteunen!

Hiervoor wachten we dus op jouw aanvraag.

Reacties zijn gesloten.