Kunst & Ambacht

Koninklijke Vrije Gilde der Meester-schilders van Gent

Na een mooie periode in de Herlegemstraat hebben we deze prachtige locatie ingeruild voor de lokalen van de Kunstkring Heusdine. We zijn verheugd en blij dat we een samenwerking met de Kunstkring kunnen aangaan zodat onze Gilde kan blijven bestaan, echter onder een nieuwe ateliernaam, nl Kunst & Ambacht die goed aansluit bij de creatieve ateliers van de Kunstkring Heusdine

Openingsmoment: maandagavond van 19 tot 22 uur

De “VRIJE GILDE DER MEESTERS SCHILDERS VAN GENT”, opgestart in 1922, was een vereniging die met veel elan de oorlogsjaren overleefde. Door de tijd een golfbeweging kende in de belangstelling, maar altijd bleef bestaan. Het doel was kennisoverdracht, sociale en commerciële binding te creëren, zoals het in de oprichtingsakte werd verwoord:  “de studie, de verdediging en de uitbreiding der beroepsbelangen harer leden, malkander inlichten door de bespreking der vakbelangen.

“De studie, verdediging en de uitbreiding der beroepsbelangen harer leden, malkander inlichten door de bespreking der vakbelangen, … “

Een woordje over ons vroeger Verenigingslokaal gelegen in St. Amandsberg De ruimte was goed gevuld met oude en nieuwe werkstukken, in een sfeer van wat een schilderslokaal was. De geur van terpentijn overheerste er, wat duidde op het gebruik van traditionele middelen in het uitvoeren van ambachtelijke schildertechnieken.

Op vakgebied zijn er de laatste tien jaar namelijk veel bedreigingen. Na een periode van dalende belangstelling groeit terug de groep geïnteresseerden. Wat voorop stond was de continuïteit te waarborgen van een prachtige beroepsvereniging, waar men met passie en doelgerichte interesse de weg ook opent naar nieuwe technieken die zich  bewezen hebben.

Monumentale kennis

Voorzitter Rawoens, een enthousiast doorwinterd vakman en leraar, verdiende als schilderdocent veel waardering voor zijn overdracht van kennis. Met gedrevenheid leerde hij de leden en zijn cursisten hoe de specifieke technieken toe te passen. Hij was met reden ‘fier’ op de lokalen waar hij enorm veel tijd had in gestoken om deze  samen met de leden, rondom te voorzien van verschillende decoratieve technieken. Hij maakte zich echter zorgen over het feit of hij de fakkel nog op tijd aan de ‘jeugd’ kon overdragen.

In het jaar 2012 overleed een belangrijke nestor van de Gilde, dhr. Gustaaf De Mey.

NETWERK EN LINKEN :

Na het overlijden van docent  Gustaaf De Mey was het voor dhr. René Deblaere een eer om naast de opleidingen die hij gaf te Roeselare, door de Gilde te worden gevraagd om ook nog in Gent zijn kennis te delen.

Een volleerd en begenadigd man die op een leeftijd van bijna 90 jaar, nog vol vuur mensen aanzet tot verbetering van hun vak.

Zelf doorliep hij diverse schilderscholen in Vlaanderen, zo kreeg hij op jonge leeftijd een zeer grondige opleiding in het decoratievak. Ook in muurschilderingen of  composities aanbrengen op hout- of marmerimitaties was René Deblaere een begaafd kunstenaar.

Precies zoals voornoemde docenten zag ook hij kans dit vak uit te blijven oefenen en wilde op latere leeftijd, zo veel mogelijk zijn ervaringen delen met jongeren. Hij zorgde mee voor de bekendheid van de Vlaamse decoratieschilders tot ver buiten ons land http://salonforever.se/).

Jaarlijks stimuleerde René Deblaere zijn cursisten om hun krachten te meten in de vakwedstrijd van de SCS in Nederland (https://www.scs-zuidwest.nl/).

“De durf mee te doen is een aanzet tot verbetering” waren zijn woorden.

De Koninklijke Vrije Gilde der Meester-Schilders, met mensen als Rawoens en Deblaere,  speelde in ieder geval een actieve rol in het in stand houden van kennis en beroepsfierheid.

Patrick Laheyne (https://imitatietechnieken.be/)

Na het overlijden van Gustaaf werd Collega-docent Patrick Laheyne door de Gilde aangesproken.  Als leraar in de schilderafdeling van de school waar hij in het specialisatiejaar les gaf, nam Patrick Laheyne elke gelegenheid te baat om decoratieve kennis op te doen en naar bijeenkomsten van meesterschilders te gaan. In 1992 heeft hij te Kuurne, René Deblaere en andere geweldige mensen leren kennen. Het waren mensen uit België en Nederland die dezelfde interesse, aspiratie en ambitie hadden en die bereid waren om hun kennis met elkaar te delen. Het stimuleerde hem het vakmanschap te verwerven om op hoog niveau les te kunnen geven.

Ook Patrick Laheyne voegde zich bij de groep toen een  heropleving ontstond in de decoratieve schilderwereld om oude technieken terug te brengen. Dit was kennis die bijna verloren was gegaan en alleen nog bekend was bij de oude schildergeneratie waar René Deblaere, Lucien Rawoens en Gustaaf Demey toe behoorden. Het overlijden van René Deblaere in het voorjaar van 2016  en van Lucien Rawoens in het najaar van 2019 betekende terug een verlies van twee dierbare mensen van de Gilde.

Reacties zijn gesloten.