Keramiek atelier

Het keramiek atelier:

Zoals in onze andere 4 ateliers is ook het keramiekatelier “een goede plek waar we samen ver-beelden-d vorm geven”.
In ons keramiekatelier staat het werken met klei centraal. Elk werkstuk ondergaat de volgende bewerkingen:

  • het maken van het werkstuk
  • drogen en een eerste keer bakken in de elektrische bakoven
  • glazuren
  • een tweede keer bakken in de elektrische bakoven

Het is dus een procedé dat wat geduld vraagt om tot een eindresultaat te komen.


Leren in ons keramiekatelier:

Wij zijn geen academie en hebben ook niet de ambitie dat te zijn. We willen echter dat onze kunstkring voor iedereen toegankelijk is – ook voor wie nog niet de minste ervaring heeft. In die zin is het handig dat je als nieuw lid dat nog nooit of heel weinig met klei heeft gewerkt, op weg geholpen wordt. Daarom voorzien we bij voldoende nieuwe inschrijvingen van nieuwe leden telkens een startercursus in het keramiek atelier.

Naast deze cursus met basistechnieken is het een andere sterkte van onze kunstkring dat we van en aan elkaar leren. We zorgen ervoor dat elkeen zich maximaal thuis voelt in onze kunstkring, dat we een open groep vormen die het mogelijk maakt dat iedereen van iedereen kan leren: door te kijken, uitleg te vragen en te krijgen, enz. Wij leren van en aan elkaar door onderling ervaringen, technieken en ideeën uit te wisselen. Daardoor voel je dat je groeit in je werk, niet alleen door te leren kijken maar ook door je grenzen te durven verleggen.

Je kunt telkens een beroep doen op een vaste contactpersoon die je graag verder op weg helpt als je een of andere vraag hebt.

En dan is er nog een derde manier om jou verder te bekwamen: via demo’s en workshops in ons keramiekatelier. Ook hier is het de bedoeling dat leden aan elkaar technieken en weetjes doorgeven. De afgelopen jaren kende dit initiatief een groot succes. Elk werkjaar gaan we na of leden bereid zijn om een avond voor te bereiden rond een bepaalde techniek, waarin ze zich voldoende ‘kundig’ voelen. Zijn er minimum 5 leden die een demonstratie les wensen, dan zoeken we een datum en laten die weten aan alle leden. Iedereen kan hiervoor initiatief nemen.


Openingsuren atelier:

Dinsdagvoormiddag van 09u00 tot 12u30.

Dinsdagavond van 19u00 tot 22u00

Woensdagavond van 19u00 tot 22u00.

Donderdagnamiddag van 14u00 tot 17u00 

Donderdagavond van 19u00 tot 22u00.

Zaterdagvoormiddag van 09u30 tot 12u30.


Reacties zijn gesloten.