Keramiekatelier

Het keramiekatelier

Zoals in onze andere 4 ateliers is ook het keramiekatelier “een goede plek waar we samen ver-beelden-d vorm geven”.
In ons keramiekatelier staat het werken met klei centraal. Elk werkstuk ondergaat de volgende bewerkingen:

 • het maken van het werkstuk
 • drogen en een eerste keer bakken in de elektrische bakoven
 • glazuren
 • een tweede keer bakken in de elektrische bakoven

Het is dus een procedé dat wat geduld vraagt om tot een eindresultaat te komen.

Wij zijn geen academie en hebben ook niet de ambitie dat te zijn. We willen ook dat onze kunstkring voor iedereen toegankelijk is – ook voor wie nog niet de minste ervaring heeft. In die zin is het handig dat je als nieuw lid dat nog nooit of heel weinig met klei heeft gewerkt op weg geholpen wordt. Daarom voorzien we bij voldoende nieuwe inschrijvingen opnieuw een starterscursus voor het keramiekatelier.

In het keramiekatelier werk je met klei als grondstof.

Verbeeldend-vorm-geven aan de materie kan je hier redelijk letterlijk nemen. En daarin ben je volledig vrij. Inspiratie haal je in de eerste plaats uit jezelf, maar door ook samen in groep bezig te zijn, krijgt je fantasie en verbeelding een extra stimulans.

Er is geen begeleider-kunstenaar zoals in het schilders- en beeldhouwersatelier, maar toch kan je zonder enige ervaring toetreden:

 • In het geval er meerdere nieuwe leden zijn, zorgen we voor een ‘starterscursus’ in de periode september – november. Als nieuw lid leer je de eerste stappen in het vormgeven met klei via het aanleren van enkele basistechnieken, zoals duimpotjes maken, opbouwen met kleirollen en met kleiplakken, enkele eenvoudige decoratietechnieken en een basis over het kleuren van jouw werkstukken met glazuur en/of oxides.
 • Je krijgt aanbevelingen over het succesvol laten bakken van jouw keramiek in onze bakovens. Met heel praktische tips helpen we jou op weg om allerlei problemen bij het bakken van jouw werkstukken te vermijden.
 • We stimuleren onze leden om zichzelf te vervolmaken via externe cursussen én om de door hen opgedane kennis te delen met de andere leden. Het is immers de bedoeling dat leden aan elkaar technieken en weetjes doorgeven.
 • Af en toe organiseren we voor onze leden interne demo’s en workshops rond bepaalde technieken.

Het is immers de bedoeling dat leden aan elkaar technieken en weetjes doorgeven. In het verleden kenden die interne demo’s en workshops een groot succes. Mogelijks zijn er ook dit jaar leden bereid om een avond voor te bereiden rond een bepaalde techniek, waarin ze zich voldoende ‘kundig’ voelen. Zijn er minimum 5 leden die een demonstratieles wensen, dan zoeken we een datum en laten die weten aan alle leden. Wie initiatief wil nemen, hangt een briefje uit om gelijkgestemden te zoeken (o.a. leden die het atelier op andere dagen bezoeken) en brengt een contactpersoon of een bestuurslid op de hoogte.

De precieze data van de demo’s worden in de mate van het mogelijke vastgelegd in samenspraak met de geïnteresseerden.

·         Keramiekatelier: 5 openingsmomenten 

 • Dinsdagvoormiddag van 09u00 tot 12u30.
 • Woensdagavond van 19u00 tot 22u00.
 • Donderdagnamiddag van 14u00 tot 17u00 
 • Donderdagavond van 19u00 tot 22u00.
 • Zaterdagvoormiddag van 09u30 tot 12u30


Reacties zijn gesloten.